Wykonanie dokumentacji dla budynków – Tarnobrzeg

Wśród usług wykonywanych przez naszą pracownię znajduje się wykonanie dokumentacji dla budynków. Tarnobrzeg i okoliczne miejscowości to główny obszar naszej działalności, ale na stale współpracujemy także z biurami projektowymi zlokalizowanymi w całej Polsce. Zajmujemy się opracowaniem dokumentacji projektowych, inwentaryzacyjnych, technicznych i ekspertyz budowlanych do adaptacji lub przebudowy obiektów z wymaganymi założeniami. Na życzenie klientów możemy również zweryfikować kosztorysy prowadzonych prac i sporządzonej wcześniej dokumentacji projektowej. Wykonujemy dokumentację dla budynków pod względem technicznym i ekonomicznym, weryfikując kosztorysy i obliczenia, na których podstawie rozpoczyna się prace z adaptacją lub budową obiektu.

Kiedy dokumentacja projektowa jest niezbędna?

Załączenie wykonanej dokumentacji dla budynków jest nieodzownym etapem składanego wniosku między innymi w przypadku modernizacji wiążącej się z konstrukcją budynku. Dokumentację poprzedza między innymi ekspertyza techniczna i inwentaryzacja budowlana istniejących budynków. Wykonaną dokumentację dla budynków należy przechowywać przez cały okres istnienie obiektu. Może być przydatna przy dokonywaniu pomiarów powierzchni i inwentaryzacji budynku. Dokumentacją powinien dysponować zarządca lub właściciel nieruchomości. Nasza pracownia zajmuje się także wykonywaniem pozostałych rodzajów dokumentacji dla budynków, na przykład projektami obiektów przeznaczonych do rozbiórki, dokumentacją warsztatową czy doradztwem technicznym.